Všeobecné obchodní podmínky

 

Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.
Obsah obchodních podmínek
I.        Obecná ustanovení
II.        Uživatelský účet
III.        Obchodní podmínky pro Českou republiku
IV.        Záruční a Reklamační podmínky pro Českou republiku
OBECNÁ USTANOVENÍ
1.     Prodávající je firma Wapo, s.r.o., Dukelská 3180, Dvůr Králové nad Labem 54401, zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 1828, identifikační číslo 455 389 48, DIČ CZ455 389 48, email info@wapo.cz , pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.wapo.cz ,
2.     Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na internetové adrese www.wapo.cz , a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
3.     Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Kupující převzetím zboží od prodávajícího, nebo převzetím od přepravce souhlasí s níže uvedenými obchodními podmínkami a reklamačním řádem. Obchodní podmínky a reklamační řád lze stáhnout v tisknutelné formě a jsou dostupné k nahlédnutí v provozovně Prodávajícího.
4.     Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy kupující, který má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.
5.     Spotřebitelem (dále též „kupující“) je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem (dále taktéž „Prodávající“) nebo s ním jinak jedná.
6.     Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
7.     Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
8.     Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
UŽIVATELSKÝ ÚČET
1.   Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Tyto podmínky jsou uvedeny na webu www.wapo.cz .
2.   Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
3.    Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
4.    Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
5.    Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
6.   Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČESKOU REPUBLIKU
I. Způsoby dodání zboží a přehled cen dopravy po ČR
Zboží je doručováno na zákazníkem uvedenou adresu, o odeslání zboží je zákazník informován formou e-mailu. Doručování je zajišťováno v pracovních dnech v průběhu běžné pracovní doby. Objednané zboží je zasíláno přepravní společností GLS nebo si ho lze osobně vyzvednout na adrese provozovny firmy Wapo, s.r.o., Dukelska 3180, Dvůr Králové nad Labem 54401.
Přesná cena s DPH za dopravu bude stanovena dodatečně dle váhy zboží. Přesnou cenu Vám sdělíme mailem nebo telefonicky. Balné neúčtujeme.
III. Nevyzvednutí zásilky
V případě nevyzvednutí zásilky kupujícím si Prodávající vyhrazuje právo navýšit konečnou cenu objednávky o další poštovné při opětovném zaslání objednávky.
IV. Způsoby platby
a)     bankovním převodem
Při platbě bankovním převodem vyčkejte na potvrzovací email, ve kterém naleznete informace k platbě. Fyzické dodání objednávky lze uskutečnit až po připsání finančních prostředků na účet Komerční banky: xxxxxxxxxxxx. Při platbě bankovním převodem uvádějte jako variabilní symbol číslo faktury, kterou Vám zašleme po realizaci objednávky. Na objednávky realizované o víkendu nebo mimo pracovní dobu, bude faktura zaslána v nejbližším možném termínu. Platby složenkou neakceptujeme.
b)    na dobírku (hotově při převzetí zboží)
Zboží zaplatíte až při jeho dodání přímo doručiteli – společnosti GLS.
c)     hotově při osobním odběru
Zboží zaplatíte při jeho převzetí na místě osobního odběru, Dvůr Králové nad Labem , Dukelská 3180.
V. Dodací lhůty
Dodací lhůta je obvykle do 3 dnů, není-li uvedeno jinak. V případě, že zboží z naší nabídky není skladem, – nelze si takové zboží objednat. U každého zboží uvádíme konkrétní dodací lhůtu včetně údaje o dostupnosti na skladě.
U položek označených "Skladem v eshopu" platí, že je toto zboží skladem buď na naší prodejně v Dvoře Králové  nebo je skladem u našeho smluvního dodavatele v jeho skladu, odkud je k nám zboží pravidelně přepravováno. Označení "Skladem v eshopu" nevychází z reálné dostupnosti skladových zásob naší kamenné prodejny a nelze si na základě tohoto označení položky v eshopu nárokovat bezprostřední dostupnost uvedeného sortimentu zboží také na prodejně. V případě uvedení osobního odběru v objednávce Vás bezprostředně po připravení Vaší objednávky k vyzvednutí na prodejně budeme kontaktovat.
Informace o skladovosti u nabízeného zboží se může lišit v závislosti na postupném vyprodávání a má čistě informativní charakter. V případě, kdy kupující objedná zboží uvedené jako skladem v eshopu a prodejce jej nebude fyzicky mít skladem k dispozici, bude Vás kontaktovat naše zákaznické oddělení.
VI. Další ujednání
1. Ochrana osobních údajů
Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení). Tento souhlas lze odvolat zasláním písemného nesouhlasu se zpracováním osobních údajů na adresu prodejce. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s platnými zákony České republiky, hlavně pak se zákonem č. 101/200 Sb. o ochraně osobních údajů.
2. Internetová objednávka
Po vytvoření (odeslání) objednávky zákazník obdrží automatickou odpověď prostřednictvím elektronické pošty, která obsahuje informaci o úspěšném přijetí, způsobu naší další komunikace a přesné specifikaci objednaného zboží včetně cen. Potvrzení objednávky je uskutečněno až po telefonickém nebo e-mailovém potvrzení objednávky zaměstnancem společnosti prodejce.
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
Před zasláním objednávky Prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.
3. Přání kupujícího (dodatek)
Pokud kupující uvede do poznámky v objednávce speciální přání nebo jiný požadavek, vyhrazuje si Prodávající právo kdykoliv od smlouvy odstoupit až do okamžiku předání objednaného zboží.
4. Platnost cen
Ceny zboží jsou denně aktualizovány, lze si je ověřit u jednotlivých položek a platné jsou v momentu objednání.
5. Slevy a slevové kupony
Prodávající poskytne různé druhy slev (věrnostní, objemové apod.). Každá sleva má pravidla pro užití.
V případě, že sleva nebo slevový kupon bude uplatněn v rozporu s pravidly dané slevy či slevového kuponu má prodávající právo takové uplatnění slevy nebo slevového kuponu odmítnout. V takovém případě je kupující informován a bude mu nabídnuta možnost vyřídit objednávku bez této slevy či slevového kuponu.
Každou slevu, nebo kupon lze uplatnit pouze jednou, pokud není výslovně uvedeno jinak. V případě více násobného použití má prodejce právo odmítnout takovou slevu uznat.  V případě, že je hodnota dárkového poukazu, či slevového kuponu vyšší, než je hodnota celého nákupu, rozdíl se na nový poukaz či kupon nepřevádí a nevyčerpaná suma se zpětně neproplácí.
6. Akční nabídky
Sekce „Výprodej“  sdružuje přehled zboží v cenové akci napříč všemi kategoriemi. Jedná se o největší slevy a nejzajímavější akce! Tyto ceny platí do odvolání.
7. Daňový doklad a záruční list
Daňový doklad je vždy součástí zásilky nebo osobního prodeje. Záruční list je vystavován v závislosti na podmínkách výrobce. V případě, že zásilka obsahuje pouze daňový doklad, slouží tento doklad zároveň jako záruční list.
8. Informace a poradenství
Všechny ústní a písemné údaje o vhodnosti a možnosti použití dodávaného zboží jsou sdělovány podle nejlepšího vědomí Prodávajícího. Představují však pouze jeho hodnoty zkušeností a informací, které prodávající sám získal od výrobce či svého dodavatele.
ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PRO ČESKOU REPUBLIKU
Veškeré nepopsané skutečnosti se řídí občanským zákoníkem a zákonem čís. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele v platném znění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“). V případě zakoupení zboží v rámci podnikatelské činnosti se postupuje při reklamaci dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
Převzetí zásilky
Kupujícímu je doporučeno nepřebírat od přepravce poškozenou zásilku a kontaktovat naše reklamační oddělení. V případě převzetí poškozené zásilky bude k reklamaci přistupováno ve spolupráci s přepravní službou. Po převzetí zboží je doporučeno zboží bez zbytečného odkladu zkontrolovat a případné zjištěné vady co nejdříve oznámit písemnou formou na e-mail: info@wapo.cz (nejrychlejší řešení) nebo korespondenční poštou na adresu provozovny.
Způsob popsání vady a další potřebné informace, jsou uvedeny v článku „Vyřízení reklamace"
Práva z odpovědnosti za vady, podmínky uplatnění těchto práv
Práva z vadného plnění jsou uvedena v Občanském zákoníku v § 2161 a dalších. Kupující má mimo jiné níže uvedená práva:
Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady, projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Datum prodeje je vyznačeno na prodejním dokladu, případně i na záručním listu.
Výskyt vady do 6 měsíců od prodeje
V případě výskytu vady ve lhůtě 6 měsíců od data dodání/prodeje má kupující právo požadovat dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká jen části věci, může kupující požadovat výměnu jen této součásti. Není – li to možné, může kupující odstoupit od kupní smlouvy.
Výskyt vady po šestém měsíci od prodeje
1. Vadné plnění je podstatným porušením kupní smlouvy V případě, že je vada zboží podstatným porušením kupní smlouvy, má zákazník na výběr z následujících možností:
·         Odstranění vady dodáním nově věci nebo věci chybějící
·         Odstranění vady opravou věci
·         Poskytnutí přiměřené slevy
·         Odstoupení od kupní smlouvy
Zvolenou variantu oznámí zákazník při uplatnění reklamace a tato informace bude zapsána do reklamačního protokolu.
2. Vadné plnění je nepodstatným porušením kupní smlouvy V případě, že je vada zboží nepodstatným porušením kupní smlouvy, má zákazník na výběr z následujících možností:
·         Odstranění vady
·         Poskytnutí přiměřené slevy
Právo z vadného plnění se nevztahuje:
1.     na vady vzniklé běžným používáním
2.     nesprávným použitím výrobku
3.     nesprávným skladováním
4.     na vady vzniklé mechanickým poškozením a opotřebením či živelnou pohromou (voda, písek, oheň atd.)
U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Tato vada je vyznačena na prodejním dokladu nebo na záručním listu.
U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů. Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou funkčností nebo poruchou výrobku. Prodávající dále neodpovídá za případné vady zboží, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn a současně převzetí zboží neodmítl nebo je sám způsobil. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.
Vyřízení reklamace
Kupujícím je doporučeno v případě reklamace výrobku zakoupeného u firmy Wapo , s.r.o. postupovat následujícím způsobem:
a.     informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, písemně, či osobně
b.    nebo na sídle provozovny Dukelská 3180, Dvůr Králové nad Labem, identifikační číslo 455 389 48, e-mail info@wapo.cz, v pracovní dny od 7:00 do 14:30 zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu a do zásilky uveďte důvod reklamace, Vaši adresu.
Dodat spolu s reklamovaným zbožím veškeré součásti, které mohou s vadou souviset, přesný popis vady, případně důkaz projevu vady, která vzniká pouze občas, kontaktní informace (telefon, e-mail), specifikaci práv, která chcete v souvislosti s reklamací uplatnit, prodejní doklad (kopii) a záruční list (pokud byl přiložen).
Zásilka s reklamovaným zbožím by měla být dodána v řádném bezpečném obalu jako cenný balík (nikoliv dobírkou) Uvedená doporučení nemají vliv na možnosti a práva spotřebitele vyplývající z Občanského zákoníku a zákonu „O ochraně spotřebitele“ v platném znění a mají sloužit pouze pro co nejrychlejší vyřízení reklamace výrobku.
Prodávající, po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného zboží,
·         Uzná reklamaci jako oprávněnou a na místě přijme reklamované zboží do reklamačního řízení a tomto pořídí písemný zápis
·         Reklamaci přijme a jako neoprávněnou na místě zamítne a reklamované zboží vrátí kupujícímu
·         Reklamované zboží přijme k odbornému posouzení, na základě jehož výsledků bude reklamace buďto uznána za oprávněnou a řádně vyřízena, nebo bude zamítnuta a zboží bude vráceno kupujícímu.
O tom, kdy bylo právo z odpovědnosti za vady uplatněno, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání, případně o způsobu vyřízení reklamace, vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení – reklamační protokol.
Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty může kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.
Storno objednávky
Storno objednávky ze strany kupujícího
Objednávku může kupující stornovat telefonicky na zákaznické lince 603 27 32 88, případně email info@wapo.cz až do chvíle, než Vás naši operátoři informují prostřednictvím SMS o odeslání Vaši objednávky na Vámi uvedenou dodací adresu. V písemné formě musí storno obsahovat číslo objednávky. Toto číslo je uvedeno v automatické odpovědi, kterou obdržíte na váš kontaktní e-mail po úspěšném vytvoření objednávky.
Storno objednávky ze strany prodávajícího
Prodávající má právo nepotvrdit objednávku, nebo od objednávky odstoupit, viz „Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené pomocí komunikace na dálku“. Prodávající si vyhrazuje právo na odstoupení od kupní smlouvy při opakovaném nepřevzetí zásilky ze strany kupujícího. Prodávající má právo odstoupit od objednávky i v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení počtu číslic, zjevně nízká cena zboží (např. o 50% nižší cena, než je pro tento druh a typ zboží obvyklé), a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu a to do 7 pracovních dnů, nejpozději však do 14 dnů od storna objednávky ze strany prodávajícího. Před odstoupením je prodávající vždy povinen informovat zákazníka o této skutečnosti.
Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené pomocí komunikace na dálku
Kupující má v souladu s platnými zákony právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě do 14 dnů od data převzetí. V této lhůtě musí kupující odeslat odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující následně vrátí zboží prodávajícímu bez zbytečného odkladu na vlastní náklady. Prodávající vrátí kupujícímu peníze ve lhůtě 14 dnů od odstoupení kupujícího od smlouvy, nejdříve ale v okamžiku převzetí vraceného zboží prodávajícím, nebo pokud kupující prokáže, že vrácené zboží odeslal prodávajícímu. Kupující má kromě kupní ceny zboží právo na vrácení nákladů souvisejících s dopravou zboží, kterou prodávajícímu uhradil, nejvýše však ve výši ceny nejlevnější nabízené dopravy prodávajícího.
Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat poštou na adresu Wapo, s.r.o., Dukelská 3180, Dvůr Králové nad Labem , identifikační číslo 455 389 48, DIČ CZ455 389 48 (což je i adresa pro zaslání vraceného zboží) nebo emailem na adresu e-mail info@wapo.cz. Kupující může využít formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, který je možno stáhnout zde.
Odstoupení od kupní smlouvy může být zamítnuto pokud:
·         Kupující neodešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů ode dne, kdy nám oznámil, že odstupuje od této smlouvy
·         se jedná o dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, kde Kupující porušil jejich originální obal
·         zboží bylo dodáno v uzavřeném obalu, a Kupujícím bylo po dodání z obalu vyňato a z hygienických důvodů je nelze vrátit
·         bylo zboží upraveno podle přání Kupujícího
·         zboží podléhá rychlé zkáze
·         je Kupujícím podnikatelem anebo právnickou osobou
Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu
Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu info@wapo.cz
Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.
U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .
Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.
Závěrečná ustanovení
Práva z vadného plnění zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.
Tento reklamační řád nabývá účinnost dne 17. 10. 2016.
Změny reklamačního a obchodního řádu vyhrazeny.
X

Tato stránka využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (přesun na stránku Jak Google využívá soubory cookie).